Jumbo

Jumbo pakt de gele trui in een stille sportzomer

Allsecur

Een offline campagne met online succes

Blue Band

Hoe één familie de hele wereld verovert

Simpel

De simpelste property van Nederland

Hoe denkt Alfred?

Grote ideeën voor een groot publiek. Hoe doet Alfred dat? Dat begint allemaal met een diepgewortelde liefde voor reclame. En daarmee het geloof dat populariseren van een merk leidt tot groei. Maar dat is niet alles. Alfred toetst elk idee aan de Alfred-driehoek: de relatie tussen likeability, relevantie en campaignability.

Alfred werkt vanuit één heldere gedachte maar nooit vanuit één enkele discipline. Vormgeving, technologie en media horen elkaar uit te dagen in plaats van elkaar te domineren. Daarom werken wij met verschillende gespecialiseerde partners waarmee we alle media benutten. Samen bepalen we waar, hoe, hoe mooi en hoe slim we moeten communiceren.